5 Ulama Arab Saudi Keturunan Nabi Muhammad SAW

 5 Ulama Arab Saudi Keturunan Nabi Muhammad SAW

Keluarga Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani termasuk di antara deretan ulama Arab Saudi keturunan Nabi Muhammad dari jalur Sayyidina Hasan. Foto/dok Rubath Al-Muhibbien
Ulama Arab Saudi keturunan Nabi Muhammad ﷺ tidak begitu banyak jika dibandingkan Yaman. Para keturunan Nabi di Saudi dulu pernah berkuasa di Makkah dan Madinah secara turun temurun.

Sejak zaman Dinasti Abbasiyah, jabatan Gubernur Makkah sudah menjadi hak turun temurun keturunan Nabi Muhammad ﷺ untuk menghomati mereka. Namun, masa ini berakhir pada Tahun 1924 ketika Raja Abdul Aziz bin Saud dari Najed mengambil alih Kota Makkah. Dari sinilah awal berdirinya Kerajaan Arab Saudi yang kini dipimpin oleh keluarga Saud.

Ulama Arab Saudi keturunan Nabi Muhammad biasanya dipanggul dengan "Syarif" dan Sayyid. Beda dengan di Indonesia, lebih populer dengan panggilan Habib. Sedangkan di Iran populer dengan sebutan Ahlu Bait.

Kebanyakan para Syarif di Arab Saudi dan Afrika Utara adalah keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Hasan bin Abi Thalib (cucu baginda Nabi Muhammad). Sedangkan Habib di Indonesia dan Yaman adalah keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu 'anhu. Mereka banyak bermukim di Hadhramaut Yaman setelah Hijrah dari Basrah Irak.

Berikut beberapa Ulama Arab Saudi Keturunan Nabi Muhammad ﷺ :

1. Syarif Husain bin Ali Al-Hasyimi (1856-1931)

Salah satu ulama Arab Saudi keturunan Nabi Muhammad adalah Syarif Husain bin Ali Al-Hasyimi (1856-1931). Beliau adalah pemimpin Arab dari Bani Hasyim, tercatat sebagai keturunan Nabi Muhammad ke-37 dari Wangsa Hasyimiyah.

Syarif Husain bin Ali diangkat menjadi Gubernur Makkah pada Tahun 1908 oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Syarif Husain bin Ali pernah berkuasa di Hijaz antara 1916-1924. Beliau wafat Tahun 1931 pada usia 77 dan dimakamkan di Yerusalem, Palestina.

2. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani

Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki adalah seorang ulama Arab Saudi keturunan Nabi yang sangat berpengaruh pada masanya. Beliau lahir di Makkah pada Tahun 1328 Hijriyah. Menghafal Al-Qur'an ketika berusia 10 tahun dan menjadi imam sholat tarawih di Masjidil Haram.

Sayyid Alawi adalah keturunan Idris al-Azhar bin Idris al-Akbar bin 'Abdullah al-Kamil bin Hasan al-Mutsanna bin Hasan, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fathimah al-Zahra' binti Rasulullah ﷺ. Semasa hidupnya, beliau mengajar berbagai ilmu Islam di Masjidil Haram selama hampir 40 tahun. Ratusan murid dari seluruh dunia mengambil faedah dari beliau di Masjidil Haram. Sayyid Alawi wafat pada 25 Shafar 1391 H atau Tahun 1971 M. Upacara pemakaman beliau termasuk yang terbesar di Makkah sejak seratus tahun.

3. Habib Abdul Qodir bin Ahmad Assegaf

Ulama Arab Sauadi keturunan Nabi berikutnya adalah Habib Abdul Qodir bin Ahmad Assegaf. Beliau lahir 1331 Hijriyah di Seiwun Yaman dan menetap di Kota Jeddah Arab Saudi hingga akhir hayatnya. Sosok beliau dikenal sebagai Wali Qutub pada zamannya.

Ibunya adalah seorang wanita mulia yang juga keturunan Nabi, Syarifah Alwiyah binti Ahmad bin Muhammad Al-Jufri. Habib Abdul Qodir sejak kecil belajar kepada ayahnya hingga di usia dini telah memahami dasar-dasar agama. Karena kecerdasan beliau dibanding murid-murid lain, beliau pernah diangkat oleh gurunya menjadi pengajar di sebuah madrasah di Seiwun. Ketika Yaman dikuasai oleh Komunis menyebabkan beliau dan beberapa ulama lainnya hijrah ke negeri lain. Pada Tahun 1974 (1393 H) beliau singgah di Jakarta. Pada tahun yang sama, Habib Abdul Qodir terbang menuju Arab Saudi. Di sana beliau memperdalam ilmu agama kepada ulama-ulama di antaranya kepada Mufti Maliki saat itu.

Kemudian beliau menetap di Jeddah hingga akhir hayatnya. Habib Abdul Qadir juga belajar kepada ulama-ulama besar di zamannya di antaranya Habib Umar bin Hamid Assegaf, Habib Umar bin Abdul Qadir Assegaf, Habib Abdullah bin Idrus Alaydrus, Habib Abdullah bin Alwi Al Habsyi dan lainnya. Beliau wafat pada Subuh hari Ahad, 19 Rabiul Akhir 1431 H atau 4 April 2010 pada usia 100 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di Jannatul Ma'ala Makkah setelah shalat Isya.

4. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki

Beliau adalah ulama besar keturunan Nabi yang masyhur di Arab Saudi. Sayyid Muhammad lahir di Mekkah pada Tahun 1365 Hijriyah atau 1946. Ayahnya adalah Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Di bawah bimbingan ayahnya, Sayyid Muhammad sejak kecil sudah belajar Al-Qur'an dan ilmu fiqih.

Sayyid Muhammad dikenal sebagai Muhaddits al-Haramain (ulama hadits terkemuka di Makkah dan Madinah) bergelar profesor. Beliau pernah menjadi pengajar di Masjidil Haram dan membuka kajian di rumah beliau. Beliau menguasai ilmu akidah, tafsir, hadis, sirah, fikih, ushul fikih, mustalah hadis, nahwu, dan lain-lain. Ulama Makkah dan Madinah menganugerahkan ijazah atas kecakapannya dalam mengajar.

Di antara mulid beliau banyak tersebar di berbagai negara termasuk para Habaib dan ulama di Indonesia. Sayyid Muhammad wafat pada Hari Jumat, 15 Ramadhan 1425 H atau 2004, di Mekkah. Beliau dimakamkan di sebelah makam ayahnya dan Sayyidah Khadijah di Jannatul Ma'la.

5. Sayyid Usamah bin Sa'id Mansi

Nama beliau lebih populer dengan Syaikh Usamah Al-Mansi. Syarif Usamah adalah murid senior Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki. Beliau termasuk salah satu Muhaddis di zaman ini. Aktif sebagai pengajar Tarbiyah Islamiyah di Sekolah Aliyah al-Husain bin Ali di Makkah al-Mukarramah.

Beliau juga sering Imam dan khatib Masjid Ali Abu al-'Ola di kawasan ar-Rushaifah di Makkah. Pernah menjadi tamu kepala negara Emirat pada bulan Ramadhan 1438 H (Tahun 2017) untuk memberikan pengajian dan dakwah. Syaikh Usamah Al-Mansi juga sering ke Mesir mengisi khataman kitab-kitab Hadis.

(rhsRusman Hidayat Siregar

No comments: