Nubuat Bible tentang Datangnya Nabi Muhammad SAW

Berikut Ini Nubuat Bible tentang Datangnya Nabi Muhammad SAW
Dalam codex Yunani, kata Periclutos yang berarti sangat terpuji, yakni Muhammad, diganti dengan Paracletos yang berarti pembela perkara, penolong. Foto/Ilustrasi: unsplash

Prof HS Tharick Chehab dalam bukunya berjudul "Al-Kitab (Bible), Sejarah Terjadinya dan Perkembangannya Serta Hal-hal yang Bersangkutan" mengungkap tentang nubuat Bible tentang datangnya Nabi Muhammad SAW .

Dia menyebut, antara lain dalam Yohanes 14:15 - 16 yang berbunyi: "Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Dan aku akan mintakan kepada Bapa, maka Ia akan mengaruniakan kepada kamu Penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya."

Para theolog Islam berkata bahwa "Penolong yang lain" itu adalah Muhammad, Rasulullah; dan "menyertai selama-lamanya" berarti abadinya hukum dan cara hidup (syariah) dan Kitab yang diwahyukan kepadanya.

Selanjutnya dalam Yohanes 15:26 - 27 disebutkan, "Akan tetapi apabila datang Penolong yang akan kusuruhkan kepadamu dari pada Bapa, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari pada Bapa itu, ialah akan
menyaksikan dari halku. Dan kamu pun akan menjadi saksiku, oleh sebab itu kamu telah ada bersama-sama dengan aku dari mulanya."

Dalam Yohanes 16:5 - 8 berbunyi, "Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang menyuruh aku, maka tiada seorang dari antara kamu yang bertanya kepadaku: "Kemanakah Tuhan hendak pergi? Hanyalah sebab aku sudah mengatakan segala perkara itu kepadamu, maka duka-cita telah penuh didalam hatimu. Tetapi aku ini mengatakan yang benar kepadamu, bahwa berfaedahlah bagi kamu jikalau aku ini pergi, karena jikalau tiada aku pergi, tiadalah Penolong itu akan datang kepadamu; tetapi jikalau aku pergi, aku akan menyuruhkan Dia kepadamu. Apabila ia datang maka ialah akan menerangkan kepada isi dunia ini dari hal dosa dan keadilan dan hukuman."

Selanjutnya dalam Yohanes 16:12-14 juga disebutkan, "Banyak lagi perkara yang aku hendak katakan kepadamu, tetapi sekarang ini tiada dapat kamu menanggung dia. Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu Roh Kebenaran; maka ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran; karena tiada ia berkata-kata dengan kehendaknya sendiri, melainkan barang yang didengarnya itu juga akan dikatakannya; dan dikhabarkannya kepadamu segala perkara yang akan datang. Maka ia akan memuliakan aku, karena ia akan mengambil dari pada hak aku, lalu mengkhabarkan kepadamu"

Menurut Tharick Chehab, dalam Yahya 16:16 juga disebutkan, "Hanya seketika lagi maka tiada kamu memandang aku, dan lagi pula seketika sahaja, maka kamu akan melihat aku".

Tharick Chehab mengatakan ulama Islam mengatakan bahwa orang tersebut dalam ayat-ayat di atas, yang akan datang setelah Yesus, adalah Nabi Muhammad SAW; nubuat mana yang kemudian dikacaukan
oleh para penafsir dan penterjemah dari bahasa Yunani, sedangkan Yesus sendiri hanya berbicara dan mengerti bahasa Aramiya.

Menurutnya, dalam codex Yunani, kata Periclutos yang berarti "sangat terpuji, yakni Muhammad, diganti dengan Paracletos yang berarti pembela perkara, penolong.

(mhy)Miftah H. Yusufpati

No comments: