Banyak Imam Mahdi Lahir Tapi Gagal Mengemban Misinya?

Banyak Imam Mahdi Lahir Tapi Gagal Mengemban Misinya?
Imam Mahdi diklaim sudah muncul dibanyak negara. Hanya saja, mereka itu tidak menjalankan misinya sesuai hadis Nabi. Foto/Ilustrasi: Ist
Sejarah Islam telah menampilkan Imam Mahdi . Beliau sudah datang! Siapa orangnya, di mana munculnya, kapan datangnya, inilah yang sulit memastikan! Imam Mahdi yang datang itu tidak seorang melainkan banyak. Anehnya, para Imam Mahdi itu gagal mengemban misinya sebagaimana disebutkan dalam hadis .

Abdullah Hasan Alhadar dalam bukunya berjudul "Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah" (PT Alma'arif, 1980) memisalkan mereka dalam dua masa. Masa pertama ialah masa "mereka yang belum datang" dan masa kedua ialah "masa mereka yang sudah datang."

Mereka yang akan datang menurut aliran Syiah Sabaiyah adalah Ali bin Abi Thalib. Menurut Syiah Kaisaniyah adalah Mohammad Ali Hanafiyah. Menurut Syiah Al-Jaridiyah, Mohammad bin Abdullah An-Nafsus Zakiyah. Sedangkan menurut Syiah Imamiah adalah Mohammad bin Hasan Al-Askari.

Nah, mereka itulah yang sampai kini masih ditunggu-tunggu kedatangannya.

Mahdi yang Sudah Datang
Adapun para Mahdi yang dianggap 'sudah datang' antara lain ialah sebagaimana ditulis HM Arsyad Thalih Lubis dalam bukunya berjudul "Imam Mahdi" (Firma Islamiyah, 1967). Mereka adalah:

1. Ubaidullah bin Mohammad Alhabib oleh Syiah Qaramithah dianggap Mahdi.
2. Mohammad bin Ismail bin Ja'far oleh golongan Syiah Ismailiyah dianggap Mahdi.
3. Golongan Muwahidin menganggap Mohammad bin Taumert adalah Mahdi.
4. Segolongan Muslim di India menganggap Ahmad bin Mohammad Berelvi adalah Mahdi.
5. Golongan Ahmadiyah di India menganggap Mirza Ghulam Ahmad adalah Mahdi.
6. Golongan Babiyah menganggap Ali Mohammad Al-Bab adalah Mahdi. 7. Penduduk Sudan Afrika menganggap Mohammad Ahmad Donggola adalah Mahdi.
7. Mahdi-mahdi yang lain seperti Mahdi dari Rief Afrika, dari Tunisia, dari Marokko, dari Pegunungan Shahrazur, dari Kurdistan, dari Senegal dan Mahdi dari Jawa timur Indonesia.

Abdullah Hasan Alhadar mengatakan kenyataan dari mereka yang telah datang itu sama sekali tidak sanggup memenuhi misi-misi utamanya. Menurutnya, kedatangan Imam Mahdi telah tersebut dalam beberapa Hadis. Di antara misinya yang utama ialah:

1. Beliau akan membagi harta sama rata;
2. Beliau menegakkan Agama pada akhir zaman seperti Nabi Muhammad SAW pada permulaan zaman.
3. Beliau akan menegakkan keadilan di bumi.
4. Beliau akan berperang atas Sunnah Rasul.
5. Beliau akan membunuh babi dan salib.
6. Ummat Islam akan mendapat kesenangan dari padanya yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya.
7. Beliau tidak membangunkan orang tidur dan tidak menumpahkan darah.
8. Penduduk Bumi dan Langit serta burung-burung suka pada kekhalifahannya.

"Jangankan seluruh misi sanggup dipikulnya, pada tugas pembagian harta sama-rata saja, beliau-beliau itu tidak sanggup melaksanakannya; Juga mereka tidak membunuh babi atau memecah salib, baik harafiyah maupun kiasan. Apalagi memberi kesenangan pada kaum Muslimin yang belum pernah dirasakannya," ujar Abdullah Hasan Alhadar.

(mhy)Miftah H. Yusufpati

No comments: