55 Tanda Kiamat Kecil yang Sebagian Telah Terjadi, Termasuk Budak Melahirkan Tuannya

Kiamat keniscayaan yang akan terjadi atas kehendak Allah SWT Rep: Fuji E Permana / Red: Nashih Nashrullah Hari Kiamat (Ilustrasi). Kiamat keniscayaan yang akan terjadi atas kehendak Allah SWT
Hari Kiamat (Ilustrasi). Kiamat keniscayaan yang akan terjadi atas kehendak Allah SWT – Para ulama menyebut jumlah yang beragam tentang tanda-tanda kecil kiamat. Ada yang menyebut 59 ada pula yang menyebutkan lebih dari 60.

Termasuk ke dalam tanda-tanda kecil kiamat adalah ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Hal itu diungkapkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan Imam Muslim dari Umar bin Khatab dan cukup panjang.

Pada suatu ketika, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang lelaki, yang belakangan diketahui sebagai Malaikat Jibril dalam wujud manusia.

عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال:... فأخبرني عن الساعة قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال : فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان

"Dari Umar bin Khattab RA, (diriwayatkan bahwa) seorang lelaki bertanya (kepada Nabi SAW), 'Beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat.'

Rasulullah SAW menjawab, 'Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya.'

Dia pun bertanya lagi, 'Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!'

Nabi SAW menjawab, 'Jika budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa), serta gembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi.'" (HR Muslim).

Selain tanda itu, berikut tanda-tanda kiamat kecil sebagaimana dilansir dari buku Tafsir Ilmi: Kiamat Dalam Perspektif Alquran dan Sains secara utuh:

1. Lahirnya Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Alquran telah mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi penutup (khatamun-nabiyyin).

2. Wafatnya Rasulullah SAW

3. Penaklukkan Baitul-Maqdis. Ulama berpendapat peristiwa ini sudah terjadi pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab pada tahun 16 H

4. Tersebarnya penyakit ta'un (penyakit menular) di Amwas (wilayah Palestina). Ibnu Hajar berkata, "Penyakit ini telah muncul pada zaman Umar bin al-Khattab setelah penaklukan Baitul-Maqdis yaitu pada tahun 18 Hijriyah."

5. Munculnya fitnah

6. Hilangnya sifat amanah. Amanah akan dihapuskan dari hati manusia sehingga ia menjadi pengkhianat, padahal sebelumnya ia adalah orang yang dapat dipercaya. Hal ini terjadi pada orang yang telah hilang rasa takutnya kepada Allah, lemah imannya, dan biasa bergaul dengan orang yang suka berkhianat, sehingga ia meniru temannya dan menjadi pengkhianat.

Jika sifat amanah telah hilang maka tunggulah datangnya hari Kiamat. Sahabat bertanya, “Bagaimana cara hilangnya amanah itu wahai Rasulullah,” Beliau menjawab, “Jika dipercayakan suatu urusan selain kepada ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat (kehancurannya).” (Riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah)

7. Menyebarnya zina. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, "Di antara tanda- tanda hari Kiamat adalah munculnya zina (Riwayat Imam al- Bukhari).

Hadits lain menyebutkan...

Dalam hadits lain disebutkan, "Niscaya akan terjadi pada umatku suatu kaum yang menghalalkan zina dan sutra." (Riwayat Imam al-Bukhari).

8. Tersebarnya musik dan nyanyian

9. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Nabi

10. Harta yang berlebihan

11. Banyak pembunuhan

12. Minum arak dan penghalalannya

13. Banyak gempa

14. Tercabutnya ilmu dan banyaknya kebodohan

15. Diangkatnya Alquran dari dada

16. Kesaksian palsu dan menyembunyikan kesaksian yang benar

17. Menyebarnya rasa aman di seluruh negeri

18. Penggembala kambing berlomba-lomba membangun bangunan pencakar langit

19. Keluarnya api dari negeri Hijaz

20. Hilangnya orang-orang baik dan beragama

21. Munculnya tindakan keji, memutuskan silaturrahim dan bersikap buruk terhadap tetangga

22. Tersebarnya riba dan memakan harta yang haram

23. Tingginya kedudukan orang-orang yang hina dan bodoh

24. Manusia bermegah-megahan membangun dan menghiasi masjid

25. Tersebarnya kemusyrikan dalam umat

26. Menggunakan masjid sebagai jalan

27. Budak perempuan melahirkan tuannya

28. Terjadinya kehinaan, peralihan wujud dan tuduhan

29. Saling memungkiri antara manusia

30. Mengucapkan salam kepada orang-orang tertentu saja

31. Banyaknya kematian secara tiba-tiba

32. Waktu yang serba singkat

33. Munculnya orang-orang yang berpakaian tapi telanjang

34. Tersingkapnya sungai Eufrat dari gunung emas

35. Membesarnya bulan sabit

36. Mimpi yang benar bagi orang mukmin

37. Hujan deras dan sedikit tumbuhan

38. Banyaknya perdagangan

39. Pasar yang saling berdekatan

40. Menuntut ilmu pada anak kecil

41. Bumi Arab menjadi ramai dan penuh sungai

42. Banyak kaum wanita dan sedikit kaum pria

43. Banyak dan merajalelanya kebohongan

44. Orang berharap mati karena dahsyatnya bencana

45. Orang tua bergaya seperti anak muda

46. Binatang melata dan benda mati dapat berbicara kepada manusia

47. Munculnya pena (banyak tulisan)

48. Mengikuti tradisi orang kafir

49. Banyak berkata dan meninggalkan tindakan

50. Peperangan antara bangsa Romawi dan umat Islam

51. Penaklukan Konstantinopel (Istanbul)

52. Berperang dengan kaum Yahudi, pohon dan batu dapat berbicara

53. Madinah roboh dan tidak ditemukan kejahatan di dalamnya pada akhir zaman

54. Aroma wangi mencabut roh kaum mukmin

55. Hancurnya Kabah.

photo
Infografis 5 Pertanyaan yang akan Ditanyakan pada Hari Kiamat. Ilustrasi Allah - (Republika.co.id)

Rol

No comments: