Dalil Yesus Tuhan karena Lahir Tanpa Ayah, Adam Bahkan Tanpa Ayah dan Bunda

 Dalil Yesus Tuhan karena Lahir Tanpa Ayah, Adam Bahkan Tanpa Ayah dan Bunda

Dilahirkan dari seorang ibu tanpa ayah tidak membuat Yesus lebih daripada manusia. Ilustrasi: Ist
Berikut ini adalah dialog Prof Dr Wilson H. Guertin dan Imam Muhammad Jawad Chirri yang dikutip dari buku yang diterjemahkan HM Ridho Umar Baridwan, SH berjudul "Dialog tentang Islam dan Kristen" (Alma'arif, 1981).

Imam Mohammad Jawad Chirri adalah seorang ulama dan dosen , kelahiran Lebanon . Beliau direktur dan Ketua Kerohanian di pusat Islam di Detroit, Amerika . Sedangkan Prof Dr Wilson H. Guertin adalah Ilmuwan terkemuka dalam ilmu jiwa (psychology).

Berikut petikan dialog tersebut:

Prof Dr Wilson H. Guertin: Mengapa kita tidak dapat memandang Yesus sebagai Tuhan ditilik dari sudut kewajibannya dan sebagai manusia dari segi badannya?

Imam Mohammad Jawad Chirri: Mempunyai tubuh dan roh (jiwa), tidak hanya dimiliki oleh Yesus, sebab setiap manusia memiliki kedua-duanya.

Anda memiliki roh (jiwa) dan tubuh dan demikian pula saya. Dan tidak ada dari roh-roh kita yang mati, karena roh kita akan melanjutkan hidup setelah kita mati.

Tetapi hal ini tidak membuat setiap dari kita adalah Tuhan, dan demikian halnya dengan Yesus.

Prof Dr Wilson H. Guertin: Tetapi Yesus tidak seperti kita. Dia, menurut Qur'an dan Injil, dilahirkan dari seorang Ibu tanpa Ayah. Apakah ini tidak dimaksudkan bahwa dia lebih daripada manusia?

Imam Mohammad Jawad Chirri: Dilahirkan dari seorang ibu tanpa ayah tidak membuat Yesus lebih daripada manusia. Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu, dan itu tidak membuat dia lebih daripada manusia.

Dari Kitab Suci al-Qur'an :

"Sesungguhnya perumpamaan (kejadian) Isa di sisi Tuhan seperti kejadian Adam, dijadikan dari tanah, lalu Tuhan mengatakan kepadanya: Jadilah, lalu jadi" ( QS 3 :59)

Baik Yesus maupun Adam kedua-duanya adalah bukan Tuhan sebab mereka bukan pencipta alam semesta.

(mhy)
Miftah H. Yusufpati

No comments: