Sejarah Awal Daulah Abbasiyah

 

Kekuasaan Daulah Abbasiyah terus bertahan selama 500 tahun.

HASANUL RIZQI 

Abdullah Abul Abbas bin Muhammad merupakan seorang tokoh revolusioner pada masa akhir Dinasti Umayyah. Ia meneruskan tekad saudaranya, Ibrahim al-Imam, untuk meruntuhkan kekuasaan Damaskus. Secara nasab, dirinya adalah generasi keempat dari paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Keberhasilan Abu Muslim al-Khurasani dalam merebut Kufah pada 742.Rol

No comments: