Rafidhoh Sebut Ali Lebih Kuat Daripada Rasulullah

kuat
“Berkata Hasan Sahasah sesungguhnya Amirul Mukminin jika berjalan dengan Nabi tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Nabi. Dan jika beliau berjalan sendirian terkadang diganggu dari belakang oleh seorang budak dengan dilempari batu.”
Telah berkata Hasan Fuhaid sesungguhnya Allah mengambil janji atas diri-Nya bersumpah dengan Arsy-Nya dan berkata tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Aku dan Muhammad Nabi-Ku dan Aku perkuat dan perkokoh dia dengan Ali.
Bantahan pendapat ini:
1. Ini adalah riwayat yang tidak bersandar pada al-Qur’an dan As-Sunnah.
2. Kita ketahui bahwa Rasulullah adlah orang yang paling kuat sampai beliau berpuasa 3 hari secara bersambung sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar:
“Ibnu Umar berkata Rasulullah melarang dari puasa wishol (bersambung), para sahabat berkata: ‘Wahai Rasulullah sesungguhnya engkau melakukan wishol? (menyambung puasa). Beliau berkata sesungguhnya aku keadaannya tidak seperti kalian, aku diberi makan dan minum (oleh Allah).” (Muttafaqun ‘alaih)
3. Rasulullah adalah orang yang paling berai da paling kuat sebagimana hadits Anas bin Malik: “Rasulullah adalah orang yang paling berani.” (Muttafaqun ‘alaih)
Dan hadits Anas bin Malik:
“Bahwasannya kami memberitakan bahwa Rasulullah diberi 30 kali kekuatan (manusia).” (HR. Bukhari).

[Sumber: Bahaya Syiah Rofidhoh bagi Dunia Islam/Karya: Ust. Abu Hazim Muhsin bin Muhammad Bashori/Penerbit: Maktabah Daarul Atsar]

No comments: