3 Sumpah Sakral di Indonesia


 • Sumpah Palapa ( yang di kumandangkan oleh Jendral besar Majapahit Gajah Mada)
 • Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, TaƱjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.
  Bermakna :
  Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”.
  • Sumpah Pemuda ( Yang di Pelopori oleh Moh.Yamin dan Di bacakan Pada Kongres Pemuda oleh Soegondo Pada Tanggal 28 Oktober 1928 )
  Pertama
  Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
  Kedua
  Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
  Ketiga
  Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

  • Sumpah Mahasiswa Indonesia (Sumpah yang di kumandangkan oleh Para Mahasiswa yang Memiliki Kesadaran Dalam Diri Untuk Mengawal dan Mengaplikasikan Hakekat Dirinya sebagai Agent of Change dan Agent of Control)
  Sumpah Mahasiswa Indonesia Bersumpah
  Bertanah Air Satu, Tanah Air Tanpa Penindasan
  Sumpah Mahasiswa Indonesia Bersumpah
  Berbangsa Satu, Bangsa yang Gandrung akan Keadilan

  Sumpah Mahasiswa Indonesia Bersumpah
  Berbahasa Satu Bahasa Tanpa Kebohongan
  Melihat 3 sumpah yang ada tak pelak indonesia memiliki semangat juang dan rasa nasionalisme yang sangat tinggi. sama-sama ingin bersumpah untuk mempersatukan indonesia dalam perdamaian,kesejahteraan,dan Kemakmuran. Pertanyaannya? . Masih mampukah kita sebagai rakyat indonesia mengemban dan mewujudkan sumpah-sumpah yang telah di ucapkan ??? . “PR Bagi Rakyat Indonesia” .
  Alief M S

  No comments: