Kadar Keilmuwan Imam Syafi’i

 

Muhammad bin Idris As-Syafi’i atau lebih dikenal Imam As-Syafi’I, adalah guru Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak diragukan kapasitas keilmuwan nya

IMAM Yahya bin Ma’in pernah melihat imam Ahmad bin Hanbal berjalan di belakang bighal (hasil perkawinan kuda dan keledai) yang dinaiki imam Syafi’i.

Lalu beliau bertanya kepada imam Ahmad: “Wahai Abu Abdillah (kunyah Imam Ahmad)! Anda meninggalkan hadis Sufyan dengan sanad yang tinggi, lalu berjalan mengikuti bighal yang dinaiki pemuda ini (imam Syafii) dan mendengar ilmu darinya ?”

“Jika kamu tahu (betapa berilmunya pemuda ini), sungguh kamu akan berjalan di belakangnya dari sisi yang lain,” jawab Imam Ahmad.

Imam Ahmad melanjutkan: “Sungguh, andai ilmu Sufyan dengan sanad yang tinggi luput dariku, aku masih bisa mendapatkannya dari sanad yang lebih rendah. Namun jika ilmu pemuda ini (imam Syafii) luput dariku, maka aku tidak akan bisa mendapatkannya dengan sanad yang tinggi ataupur yang rendah.” (dalam lhya’ ulumuddin, karya hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, vol ;1, hlm. 301, cetakan Dar Alimiyyah tahun 2017).*/Alih bahasa: Abdullah Al-Jirani IG @abdullahaljirANI

Rep: Admin Hidcom
Editor: Insan Kamil

No comments: