7 Ciri Orang Munafik dalam Islam

7 Ciri Orang Munafik dalam Islam, Apa Saja?
Dalam Islam, orang munafik ini lebih berbahaya dibandingkan dengan orang kafir. Foto Ilustrasi/Ist
Munafik adalah sifat yang sangat dibenci dalam agama Islam. Allah dan Rasul-Nya mengingatkan agar kaum muslim menjauhi perkara ini.

Pada dasarnya munafik adalah kondisi dimana seseorang menampakkan sesuatu sejalan dengan kebaikan dan kebenaran di hadapan banyak orang. Namun dalam hatinya tidak menyukai perbuatan tersebut. Dengan kata lain suka berpura-pura mengikuti ajaran Islam, tetapi sebenarnya hatinya memungkirinya.

Dalam Islam, orang munafik ini lebih berbahaya dibandingkan dengan orang kafir. Berikut tujuh tanda dan ciri-ciri orang Munafik:

1. Suka Berdusta
Orang yang suka berdusta atau berbohong adalah ciri orang munafik yang pertama. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah". Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta (QS. Al-Munafiqun: 1)

2. Sering Ingkar Janji
Apabila berjanji maka mereka akan ingkar itulah ciri orang munafik. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi: "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Qs. An-Nahl: 91)

3. Berkhianat
Apabila diberi amanah mereka berkhianat, ini juga merupakan ciri orang munafik. Sebagaimana firman Allah: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa: 58)

4. Malas Beribadah
Malas dalam beribadah juga merupakan cerminan orang munafik. Allah berfirman yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas." (QS An-Nisa' ayat 142)

5. Terburu-buru dalam Sholat dan Suka Mengulur-ulur Waktunya
Orang yang bertaqwa tentu akan khusyuk dalam shalatnya dan ia menikmatinya. Berbeda dengan orang munafik yang terburu-buru mengerjakan sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda: "Itulah sholat orang munafik. Itulah sholat orang munafik. Itulah salat orang munafik. (Yaitu) dia menunggu matahari sampai hampir terbenam kemudian dia berdiri (untuk sholat asar), lalu mempercepat (tanpa ada rasa khusyuk sedikitpun) empat rakaat, tanpa mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit sekali." (HR Muslim)

6. Riya
Ciri orang munafik berikutnya adalah mereka yang suka berbuat riya. Hal ini ditandai dengan sifat yang suka pamer dalam beribadah, dan apabila tidak ada orang lain yang melihat, mereka akan berbuat dosa. Allah berfirman yang artinya:"Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali." (QS An-Nisa' ayat 142)

7. Bersumpah Palsu
Orang munafik juga biasanya sering melakukan sumpah palsu. Allah menjelaskan dalam Surat Al-Munafiqun ayat 2 yang artinya: "Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan."

Demikian tujuh ciri orang munafik. Sebenarnya masih banyak lagi tanda-tandanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat yang satu ini.

(rhsRizky Darmawan  

No comments: