Kisah Thufail bin Amr, Pemimpin Kompi Mabrur dalam Pasukan Rasulullah SAW

Kisah Thufail bin Amr, Pemimpin Kompi Mabrur dalam Pasukan Rasulullah SAW
Kabilah Daus membentuk satu kompi muslimin Dausy dan diberi nama Kompi Mabrur. Foto/Ilustrasi: Ist
Thufail bin Amr adalah bangsawan Arab yang terpandang. Pada masa jahiliyah dia adalah kepala kabilah Daus. Dia termasuk pemimpin yang memiliki kharisma serta kewibawaan yang tinggi dan diperhitungkan orang. Periuknya tidak pernah turun dari tungku.

Pintu rumahnya tidak pernah tertutup bagi orang-orang yang bertamu. Dia senang memberi makan orang yang kelaparan, melindungi orang yang sedang ketakutan dan membantu setiap penganggur.

Di samping itu, dia adalah pujangga yang pintar dan cerdas. Penyair yang tajam dan berperasaan halus. Selalu tanggap terhadap yang manis dan yang pahit. Karyanya memesona bagaikan sihir.

Pada suatu ketika, Thufail meninggalkan negerinya Tihamah,’ menuju Mekkah. Waktu itu konfrontasi antara Rasulullah Shalallahu alaihi wa salam (SAW) dengan kafir Quraisy semakin nyata. Masing-masing pihak berusaha memperoleh pengikut atau simpatisan guna memperkuat golongannya. Untuk itu, senjata Rasulullah SAW hanya berdo’a kepada Tuhannya, disertai iman dan kebenaran yang dibawanya.

Sedangkan kaum kafir Quraisy menegakkan impian mereka dengan kekuatan senjata, dan dengan segala macam cara untuk menghalangi orang banyak menjadi pengikut Nabi Muhammad.

Thufail terlibat dalam kemelut ini tanpa disengaja, karena kedatangannya ke Mekkah bukan untuk melibatkan diri. Bahkan pertentangan antara Nabi Muhammad dengan kaum Quraiys belum pernah terlintas dalam pikirannya sebelum itu.

Pada suatu ketika kedatangan Thufail ke Mekkah disambut agak luar biasa, berbeda dari hari-hari sebelumnya. "Aku ditempatkan di sebuah rumah istimewa. Kemudian para pemimpin dan pembesar Quraisy berdatangan menemuiku," ujar Thufail berkisah.

Orang-orang Quraisy yang menemuinya berkata, "Hal Thufail! Kami sangat gembira Anda datang ke negeri kami, walaupun negeri kami sedang dilanda kemelut."

Thufail belum paham apa yang dimaksud dengan kemelut itu. "Orang yang mendakwahkan diri menjadi Nabi itu ternyata telah merusak agama kita, merusak kerukunan kita, dan memecah persatuan kita semua," tutur mereka. "Kami khawatir dia akan mempengaruhi Anda pula," lanjutnya.

Mereka juga menyatakan khawatir Nabi Muhammad mempengruhi dirinya, sehingga juga akan mempengaruhi Kabilah Daus.

"Kemudian dengan kepempimpinan Anda, dipengaruhinya pula kaum Anda, seperti yang terjadi pada kami. Karena itu janganlah Anda dekati orang itu, jangan berbicara dengannya dan jangan pula mendengarkan kata-katanya," ujar mereka menekankan.

Menurut mereka, kalau Nabi Muhammad berbicara, kata-katanya bagaikan sihir. "Perkataannya dapat memisahkan anak dengan bapak, merenggangkan saudara sesama saudara dan menceraikan isteri dengan suami,” ujar mereka lagi.

Menurut penuturan Thufail, sejak itu, kaum kafir Quraisy selalu mendampinginya dan menceritakan hal yang aneh-aneh kepadanya. "Mereka menakut-nakutiku dan kaumku dengan keajaiban-keajaiban yang pernah dilakukan orang itu," katanya.

Akhirnya Thufail memutuskan untuk tidak mendekati Nabi Muhammad. Tidak akan berbicara dengannya dan tidak akan mendengarkan apa-apa yang dikatakannya.

Menyumbat Telinga
Pada suatu pagi Thufail pergi ke masjid hendak thawaf di Ka’bah, dan mengambil berkat dan berhala-berhala pujaan Kabilah Daus. Hal seperti itu biasa mereka lakukan ketika berhaji. "Telingaku kusumbat dengan kapas, karena aku takut suara Muhammad akan terdengar olehku," ujarnya.

Tetapi ketika masuk ke masjid, Thufail melihat Nabi Muhammad sedang sholat dalam Kakbah. "Tetapi sholatnya tidak seperti sholat kami, dan ibadatnya tidak seperti ibadat kami. Aku terpesona melihatnya. Sedikit demi sedikit aku bergerak menghampirinya tanpa sadar, sehingga akhirnya aku dekat sekali kepadanya," tutur Thufail.

Agaknya Allah SWT menakdirkan supaya Thufail mendengar apa yang dibaca Rasulullah. Thufail mengakui, kalimat-kalimat yang diucapkan Rasulullah sangat indah dan bagus sekali.

“Betapa celakanya engkau, hai Thufail! Engkau seorang pujangga dan penyair. Engkau tahu membedakan mana yang indah dan yang buruk. Apa salahnya kalau engkau dengarkan dia bertutur? Mana yang baik boleh engkau ambil, mana yang buruk tinggalkan,“ kata Thufail membatin pada dirinya sendiri.

Thufail bagaikan terpaku di tempat itu sampai Rasulullah pulang. Lalu ia mengikuti Rasulullah sampai ke rumahnya. Setelah beliau masuk, Thufail pun masuk pula.

Setelah mereka duduk, Thufail berkata kepada Rasulullah: “Ya, Muhammad! Sesungguhnya kaum Anda berkata kepadaku tentang diri Anda begini dan begitu. Mereka menakut-nakutiku berhubung dengan urusan agama Anda. Oleh karenanya aku menyumbat telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataan Anda. Tetapi Allah menghendáki supaya aku mendengar sesuatu dari Anda. Ternyata apa yang Anda ucapkan semuanya benar dan bagus. Maka ajarkanlah kepadaku agama Anda itu!”

Selanjutnya Rasulullah mengajarkan kepada Thufail perihal agama Islam. Dibacakannya surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. "Demi Allah! Belum pernah aku mendengar kalimat-kalimat seindah itu. Dan belum pernah aku mengenal agama yang lebih baik daripada Islam ini," ujar Thufail.

Masuk Islam
Setelah itu ia ulurkan tangannya kepada Rasululullah, lalu mengucapkan dua kalimah syahadat. "Sejak itu aku masuk Islam. Kemudian aku menetap di Mekkah beberapa lama, mempelajari agama Islam kepada beliau. Aku menghafal ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat ku hafal," ujar Thufail berkisah.

Ketika Thufail bermaksud hendak kembali kepada kaumnya, ia mengatakan kepada Nabi Muhammad, “Rasulullah! Aku ini pemimpin yang dipatuhi oleh kaumku. Aku bermaksud hendak kembali kepada mereka dan mengajak mereka masuk Islam. Tolonglah do’akan kepada Allah SWT, semoga Allah memberiku bukti-bukti nyata yang dapat memperkuat dakwahku kepada mereka, supaya mereka masuk Islam.”

Rasulullah lalu berdoa. Menurut Thufail, di tengah perjalanan pulang, ketika ia sampai di tempat yang dimuliakan kaumnya, keluarlah suatu cahaya di antara kedua matanya seperti lampu.

Ia berdoa: “Wahai Allah! Pindahkanlah cahaya ini ke tempat lain, karena kalau cahaya ini terletak di antara kedua mataku, aku khawatir kalau-kalau kaumku menyangka mataku telah kèna tulah karena meninggalkan agama berhala...”

Maka dengan izin Allah cahaya itu dipindahkan ke ujung tongkatnya, bagaikan sebuah kandil tergantung. Setelah ia berada di tengah-tengah kaumnya, yang pertama tama mendatanginya adalah ayahnya yang sudah berusia lanjut. “Menjauhlah daripadaku! Aku bukan lagi putera ayah, dan ayah bukan bapakku lagi!” ujar Thufail.

“Mengapa begitu, hai anakku?“ tanya sang Ayah.

“Aku telah masuk Islam. Aku adalah pengikut agama Nabi Muhammad SAW,” jawabnya.

"Wahai anakku! Bagaimana kalau aku masuk agamamu. Supaya agama menjadi agamaku pula?” tanya sang ayah.

“Kalau begitu pergilah ayah mandi lebih dahulu. Bersihkan badan dan pakaian ayah. Sesudah itu kembalilah ke sini, supaya aku ajarkan kepada ayah apa yang telah ku pelajari tentang Islam,” ujar Thufail kemudian.

Sang ayah pergi mandi membersihkan badan dan pakaiannya. Sesudah itu Thufail mengajarkan kepadanya tentang Islam. Lalu dia masuk Islam.

Kemudian datang pula isterinya. Sama seperti kepada ayahnya, Thufail berkata kepadanya, “Menjauh daripadaku! Aku bukan suamimu lagi, dan engkau tidak pula isteriku lagi.”

“Mengapa begitu, hai Thufail?” tanya isterinya heran.

“Islam telah memisahkan aku dan engkau. Aku telah masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW,” katanya menjelaskan.

“Bolehlah aku masuk agamamu?” tanya sang isteri.

"Pergilah engkau mandi lebih dahulu ke telaga ‘Dzi Syara. Bersihkan badanmu di telaga itu!” perintah Thufail.

“Apakah engkau tidak takut kena tulah ‘Dzi’ Syara?” tanya isterinya cemas

“Aku tidak peduli dengan berhala Dzi Syara-mu itu! Pergilah mandi ke sana! Tempat itu jauh dari penglihatan orang banyak. Aku menjamin batu-batu yang tidak bisa apa-apa itu tidak akan berbuat sesuatu yang dapat mencelakanmu,” katanya meyakinkan.

Sesudah mandi sang istri datang kembali kepadanya. Maka ia mengajarkan kepadanya tentang Islam, lalu dia masuk Islam.

Kemudian Thufail mengajak seluruh kabilah Daus masuk Islam. Hanya saja mereka tidak memenuhi ajakan Thufail, kecuali Abu Hurairah. Dia memang paling cepat memenuhi panggilan Islam.

Thufail kemudian datang menemui Rasulullah SAW di Mekkah bersama-sama dengan Abu Hurairah.

Rasulullah SAW bertanya, “Bagaimana perkembangan dakwahmu, hai Thufail?”

“Hati kaumku masih tertutup dan sangat kafir. Sungguh seluruh kaumku, kabilah Daus, masih sesat dan durhaka,” jawab Thufail.

Rasulullah SAW pergi mengambil wudhu, kemudian beliau sholat. Sesudah sholat beliau menadahkan kedua tangannya ke langit, lalu berdo’a. Pada saat-saat itu Abu Hurairah merasa khawatir dan takut kalau-kalau Rasulullah mendoakan agar kabilah Daus celaka.

Tetapi kiranya Rasulullah mendo’akan sebaliknya: "Aflahummahdi Dausan...! Allahummmahdi Dausan... ...! Allahummahdi Dausan....!” (Wahai Allah! Tunjukilah kabilah Dausy....! “)

Kemudian beliau menoleh kepada Thufail, lalu bersabda, "Pulangkah kepada kabilahmu! Lemah lembutlah terhadap mereka! Dan ajaklah mereka masuk Islam dengan bijaksana!”

Sejak itu hingga Rasulullah hijrah, Thufail menetap di negerinya dan mengajak kaumnya masuk Islam.

Sementara itu telah terjadi perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Setelah itu ia kembali datang kepada Rasulullah SAW membawa delapan puluh keluarga muslim Dausy, yang keislamannya tidak disangsikan lagi.

Rasulullah menyambut gembira kedatangan mereka. Beliau memperlengkapi mereka secukupnya dan harta rampasan perang Khaibar. Kabilah Daus bermohon kepada Rasulullah, “Ya, Rasulullah! tempatkanlah kami di 'sayap kanan' pasukan Anda dalam setiap peperangan yang Anda pimpin".

Dan kompi muslimin Dausy ini diberi nama “Kompi Mabrur”

Kata Thufail, ‘Sesudah itu aku senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, dan turut berperang bersama beliau kemana saja, hingga kota Makkah dibebaskan dan kekuasaan kaum kafir Quraisy.”

Setelah pembebasan kota Mekkah, Thufail bermohon kepada Rasulullah, “Ya, Rasulullah! Izininlah aku pergi ke Dzil Kafain, untuk memusnahkan berhala-hala yang ada di sana".

Rasulullah memberi izin kepada Thufail. Dia berangkat ke tempat berhala tersebut dengan satu regu tentara dan pasukannya. Sewaktu sampai ke sana dan mereka bersiap hendak membakar berhala Dzil Kaffain, berkerumunlah kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak sekitar mereka, menunggu-nunggu apa yang akan terjadi.

Mereka menduga akan terjadi petir dan halilintar, bila regu Thufail menjamah berhala Dzil Kaffain itu. Tetapi Thufail dengan mantap meruntuhkan berhala itu disaksikan para pemujanya sendiri.

Beliau menyulutkan api tepat di jantung Dzil Kaffain, sambil bersajak “Hal Dzil Kaffain! Kami bukanlah pemujamu. Kelahiran kami lebih dahulu dari keberadaanmu. lnilah aku, menyulutkan api di jantungmu!”

Setelah api melalap habis patung-patung Dzil Kaffain, sirna pulalah sisa-sisa kemusyrikan dalam kabilah Dausy. Seluruh kabilah Daus lalu masuk Islam, dan menjadi muslim sejati.
(mhy) Miftah H. Yusufpati

No comments: