ULAMA YANG SEBENARNYA ULAMA

Video 30 :
Ulama Yang Sebenarnya Ulama
“Ulama adalah figur yang mengakar ke bawah, mengakar pada umat, bukan merambat ke atas pada kekuasaan. Ulama adalah mereka yang alim, tegas, dan sederhana, bukan mereka yang bergelimang dalam gemerlap kemewahan dunia dan toleransi pada kemungkaran. Lisannya adalah perisai bagi dakwah, bukan tameng bagi kekuasaan.”
Lalu siapakah yang pantas disebut sebagai ulama?
Lanjuti paparan kami selanjutnya di video dibawah ini:

Ini videonya :

No comments: